addi

ЗА ФАСАДНИ СИСТЕМИ

СО СТИРОПОР И КАМЕНА ВОЛНА !

Завршниот малтер Аddi засилен со силикон е замена за акрилната SI & SI (силиконски-силикат) фасада.

Ова беше проверено за системи со стиропор и камена волна од акредитирани институции.

addi

ВОДООТПОРНОСТ

ПОГОЛЕМА ОД АКРИЛНА ФАСАДА !

Водата може механички да ја оштети фасадата, да создава проблеми со габи и алги, и значително да влијае на квалитетот на просторот за живеење.

Дополнувањето на силиконот во завршната фасадна малтерија ADDI овозможува поголема отпорност на вода.

addi

ПРОПУСТЛИВОСТ НА ПАРЕА

ПОГОЛЕМА ОД АКРИЛНА ФАСАДА !

ADDI им овозможува на ѕидовите да дишат со пропуштање на водената пареа од внатрешната просторија кон надворешноста.

Таа има највисока пропустливост на пареа со класа V1.

addi

ПОСТОЈАНОСТ НА БОЈАТА

ЗАТОА ШТО СОДРЖИ НЕОРГАНСКИ ПИГМЕНТИ !

Неорганските пигменти не се чувствителни на атмосферските влијанија, првенствено на УВ зрачење, дожд и снег.

Со нивната примена, стабилноста на бојата на фасадата е овозможена и по многу години.

addi

ГЕРМАНСКИ КВАЛИТЕТ

КАКО ГАРАНЦИЈА ЗА ДОЛГОТРАЈНОСТ !

Завршниот фасаден малтер ADDI се произведува во фабриката Кнауф во Земун.

Развојот и контролата на квалитетот се вршат во соработка со Кнауф развојниот центар од Германија, со ова, квалитетот на производот ги задоволува барањата на европските пазари.

ФАСАДЕН СИСТЕМ СО СТИРОПОР

ФАСАДЕН СИСТЕМ СО КАМЕНА ВОЛНА

Напишете ни ако имате дополнителни прашања и нашите колеги ќе ви одговорат во најкус можен рок: