ИЗЈАВА ЗА ПРИВАТНОСТ

Политика за приватност на Кнауф

Заштитата на личните податоци е од најголема важност за Кнауф. Затоа, би сакале да ве информираме за тоа како ја заштитуваме вашата приватност, кога ни ги давате вашите лични податоци и како добивате информации за на нас дадените информации. Се разбира, ние ги почитуваме законските одредби за заштита на личните податоци, предмет на законот на Република Македонија и ние се обврзуваме со овие референци за одговорно ракување со вашите податоци.

Собирање на податоци поврзани со употребата

Следниве општи технички информации ќе се собираат автоматски кога ќе пристапите на веб страницата: типот на веб прелистувачот, користениот оперативен систем, името на доменот на вашиот интернет-провајдер и слични информации. Ова вклучува само информации кои не дозволуваат да се извлече заклучок во врска со вашата личност. Ова собирање и складирање на податоци може да се отповика во секое време со непосредно влијание врз иднината.

Собирање лични податоци

Во случај од вас да биде побарано да дадете лични информации на нашата веб страница, како што се име и презиме, адреса или телефонски број, употребата на информациите е предмет на посебни одредби и бара претходно писмено прифаќање. Ова прифаќање може да се отповика во секое време со непосредно влијание врз иднината.
Ние ги користиме вашите лични податоци во согласност со законските одредби само за техничка администрација на веб страницата, управување со клиенти, испитување на производи и маркетинг во соодветна мера.

Вашите податоци се пренесуваат само на компаниите на Групацијата Кнауф и на трговските соработници, занаетчии и претприемачи на Кнауф.

Употреба на колачиња

За кориснички дизајн и оптимизација на оваа веб страница собираме и складираме анонимни податоци и креираме кориснички профили преку технологијата на Еconda GmbH (www.econda.de), користејќи псевдоними. За таа цел, може да се користат колачиња, кои овозможуваат препознавање на интернет прелистувачот. Корисничките профили не се спојуваат заедно со информации за носителот на псевдонимот без изрично прифаќање на посетителот. Особено, IP адресите стануваат непрепознатливи веднаш по приемот, поради што е невозможно да се доделуваат кориснички профили според IP адреса. Посетителите на оваа веб страница можат да го отповикаат собирањето складирањето на податоци во секое време со непосредно влијание врз иднината.

Безбедност

Ние користиме бројни технички и организациски безбедносни мерки за заштита на вашите лични податоци од случајни или намерни манипулации, загуби, уништување или пристап од страна на неовластени лица.

Право на информации

По барање, ние ќе ве информираме со писмо без одлагање според важечкиот закон, дали и кои лични податоци се чуваат за вас. Во случај на погрешно складирање на податоци, и покрај нашите најдобри напори податоците да бидат точни и ажурирани, ние ќе ги исправиме по вашето барање.

За прашања во врска со заштитата на податоците и политиката за приватност на Кнауф ве молиме контактирајте не во секое време на: